La Gaume

Buissonnière

Dit is een permanente rondwandeling van 205 km die doorgaat in het zuidelijkste puntje van België en is zeer mooi.

Onderweg zijn er om de ± 5 km controles (stempel of letter )  voorzien  in cafés of winkels. Het nadeel van deze soort wandeling is dat men steeds met 2 wagens (of met het openbaar vervoer) moet zijn . Aangezien start en aankomst niet op de zelfde plaats liggen . Men kan ze ook georganiseerd doen (de hoteleigenaars vervoeren u naar de start) website

Men kan er genieten van de rust van de bossen , fauna en flora ;de keuken en de streekdrank.

Inlichtingen en voorschriften betreffende het wandelcircuit "La Gaume Buissonnière"
- De wandelroute is toegankelijk vanaf de 1ste maart tot de 15de september.
- De kontroleposten zijn open van 8 tot 20 uur.
- Om de jagers niet te storen gedurende de periode van de "Pirsch" (van 15.7 tot 15.8) mag men de beboste trajekten van het circuit niet gebruiken vanaf twee uur voor de zonsondergang tot twee uur na de zonsopgang.
- Het wandelcircuit staat voor iedereen open.
- Kinderen van minder dan 12 jaar moeten door een volwassene vergezeld zijn.
- De deelnemingskosten bedragen 300 F per gids en 120 F per boekje.
Deze som geeft recht op de gids uitgegeven door de inrichters. Indien u de gids per post wenst te ontvangen , vragen wij u 50 F verzendingskosten per gids..
Het geld is over te schrijven op de rekening n° 068-2203186-52 van " Gaume Buissonnière" Avenue de la gare, 8 Bte 3 -6790Aubange
De gids beschrijft het wandeltrajekt en zijn mooiste streken.
U vindt er ook de lijst van de vaste kontroleposten, dikwijls hotels, restaurants, herbergen, landelijke verblijven, familiepensions waar men kan eten of overnachten.
- Voor het verblijf, kontakt opnement met het Toeristenbureau van Aubange - telefoon 063-388654.
- Het circuit is berekend voor één week wandelen. Het mag ook in verschillende keren gedaan worden gedurende de periode van l maart tot 15 september.
- Het circuit kan aan elke kontrolepost begonnen en beëindigd worden.
- Indien het circuit onderbroken wordt, zijn de stempel, de datum en de handtekening van de verantwoordelijke van de kontrole vereist.
- Het circuit moet voortgezet worden op de plaats woor het werd onderbroken.
- Bij het einde van het circuit, is alleen de verantwoordelijke, benoemd door het provincial komiteit, gemachtigd om de boekjes FFBMP-IW af te stempelen.
- De kenmerken (bakens) zijn een oranje driehoek met het teken IW (onder behoud)
- De verantwoordelijken hebben de nodige toelatingen bekomen van de gemeentebesturen en het Beheer van Water en Bossen.
- Verantwoordelijke van het wandelcircuit:
Jean PESCHON, 8. avenue de la gare, Bte 3 6790AUBANGE.
- De verantwoordelijken zijn verzekerd voor burgerlijke verantwoordelijkheid.
- Het wandelcircuit is geplaats onder de bescherming van de FFBMP-IW, de heer Bernard CAPRASSE, gouverneur van de provincie Luxemburg en van de heer Jean-Luc Henry, bestendige afgevaardigde voor het toerisme.

Hieronder enkele foto's