FOTO'S VIROINVAL

                         

Beschrijving:
Beeldnummer: van de

Inlichtingen

• Het wandelpad « La Viroinvaloise » (125 of 175 km), is het ganse jaar open. Kinderen onder de 12 jaar moeten vergezeld zijn door een volwassene.
• De omlopen (tussen 4 en 11 km) zijn zodanig uitgewerkt dat zij zonder grote inspanningen door zowel de allekleinsten als de ouderen kunnen volbracht worden. De volgorde waarin de verschillende circuits worden afgelegd is vrij; allen laten zij u kennismaken met de mooiste hoekjes van de 8 dorpen van de fusiegemeente Viroinval.
• Om de controlestempel van FFBMP-IVV te bekomen moet u in het bezit zijn van een topogids en een controlekaart. Zolang er geen wijzigingen aan de omloop worden aangebracht blijft de topogids geldig, maar voor later af te leggen wandelingen is een nieuwe controlekaart vereist.
• Door de aankoop van de topogids en/of de controlekaart verklaart de deelnemer zich akkoord met het reglement van de « Féfération Francophone Beige de Marches Populaires ».
• Het wandelpad « La Viroinvaloise » is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijk- held. Deze verzekering is alleen geldig op de in de topogids opgenomen bepijlde wegen.
• Voor het begin van het jachtseizoen zullen de sluitingsdagen van bepaalde circuits aan de wandelaars bekend gemaakt worden.
• Het onderhoud van het wandelpad valt onder de verantwoordelijkheid van Les Marcheurs de « Hautes Roches » de Dourbes, in samenwerking met l'Office du Tourisme de Nismes en de vzw ICARE.
• Alle inlichtingen aangaande het wandelpad en de verblijfsmogelijkheden worden verstrekt door l'Office du Tourisme de Viroinval (adres zie keerzijde).
• L'Office du Tourisme de Viroinval (OTV) verkoopt de topogids aan € 5, en de controlekaarten aan € 2,50. Deze dokumenten kunnen eveneens per post opgestuurd worden na storting van het verschuldigde bedrag, verhoogd met € 1, op rekening 360-0860929-60 van OTV.
• De laatste stempel op de IVV-kaarten en de wandelkaarten kan tijdens de bureel-uren verkregen worden op het OTV. De topogids wordt ook in sommige handelszaken van Viroinval verkocht.

 

 

Free DHTML scripts provided by
Dynamic Drive